Bệnh Rickettsia và Chlamydia ở tôm

Bởi: Admin

10/11/2016

1007

Hai giống Rickettsia và Chlamydia là nguyên nhân gây bệnh gan tụy ở tôm he và tôm càng xanh. Kích thước của chúng rất nhỏ( từ 0,2 đến 0,7 micron), có dạng hình cầu hoặc hình que ngắn, ký sinh nội bào. Bệnh đã được phát hiện ở tôm thẻ nuôi ở Singapore và tôm sú nuôi ở các vùng thuộc Malaysia. Giống Rickettsia ký sinh gây bệnh ở gan tụy của tôm thẻ P.merguiensis và nội ký sinh ở tôm sú P.monodon, còn Chlamydia ký sinh gây bệnh trong tế bào gan tụy của tôm chân trắng P.vannamei nuôi ở Mỹ.

Bệnh gan tụy ở tôm

Ngoài ra vi khuẩn họ Rickettsia còn gây ra "bệnh sữa" trên tôm hùm. Tôm bị nhiễm bệnh thì biểu mô gan bị tổn thương, gan bị mất chức năng tiêu hóa và hấp thu, mang bị tụ máu, tôm chậm lớn rồi chết. Dấu hiệu đặc trưng là tôm kém ăn, yếu, thường dạt gần vào bờ ao, bơi không định hướng, sau đó xảy ra hiện tượng tôm chết kéo dài 1 - 2 tuần. Bệnh gan tụy có thể kết hợp với bệnh khác như bệnh virus, vi khuẩn. Ở Việt nam chưa đi sâu nghiên cứu bệnh Rickettsia và Chlamydia, nhưng qua những đợt điều tra bệnh tôm từ năm 1993-1994, quan sát những mẫu cắt mô tế bào gan tụy của tôm thẻ nuôi ở Minh hải, một số tế bào gan tụy có những khuẩn lạc nhỏ của Rickettsia trong tế bào chất. Bệnh gan tụy này còn ít báo cáo về kết quả phòng và trị bệnh nhưng ở một số nơi đã áp dụng biện pháp phòng chung như bón vôi nung (CaO) liều 10 - 20ppm hoặc trị bằng Terramycin có kết quả khả quan.

Lê Hương

Tổng hợp

 

 

Hãy là người đầu tiên bình luận cho bài này