Cải thiện năng suất tôm bằng Calibrin-Z

Bởi: Admin

28/09/2017

668

Trước đây, Calibrin-Z đã được chứng minh là có khả năng kìm hãm nhiều loại độc tố, gồm cả mycotoxin và các vi khuẩn độc hại trong ngành chăn nuôi gia cầm. Theo kết quả một nghiên cứu được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Nuôi trồng thủy sản thế giới năm 2015, Calibrin-Z đã kìm hãm được 2 độc tố chính từ Vibrio parahaemolyticus - nguyên nhân gây bệnh tôm chết sớm (EMS) và tác động tích cực lên tôm giống.

Thí nghiệm tại Arizona cho thấy, tôm ăn bổ sung Calibrin-Z có tỷ lệ sống tăng 5% so lô tôm đối chứng và đạt 84% trong suốt giai đoạn cảm nhiễm dịch bệnh EMS. Cụ thể, thí nghiệm được thực hiện trên 9 triệu tôm thẻ giống ở 9 ao nuôi rộng 5 ha/ao tại Sonora, Mexico. Các ao nuôi đều có rủi ro nhiễm dịch EMS rất cao suốt giai đoạn thí nghiệm. Tôm trong 4 ao được cho ăn bổ sung Calibrin-Z (0,5%) và tỷ lệ sống được so sánh với tôm của 5 ao còn lại được cho ăn thức ăn tổng hợp. Kết quả cho thấy, tôm được cho ăn bổ sung Calibrin-Z đạt cỡ thương phẩm nhanh hơn lô tôm đối chứng là 6 ngày. Như vậy, tôm ăn bổ sung Calibrin-Z tăng trọng ổn định theo tuần khoảng 1,16 g/tôm; trong khi tôm đối chứng chỉ tăng 1,07 g/tôm. Ngoài ra, thức ăn bổ sung Calibrin-Z cũng cải thiện tỷ lệ biến đổi thức ăn (FCR) tốt hơn thức ăn ở lô tôm đối chứng. Điều này khẳng định, Calibrin-Z giúp cải thiện đường ruột tôm, do đó cũng góp phần nâng cao năng suất và lợi nhuận cho người nuôi tôm.

Khoảng 50% thức ăn công nghiệp sản xuất tại Mexico trong năm 2015 đã sử dụng Calibrin-Z để kiểm soát EMS. Calibrin-Z hấp thụ độc tố do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus tạo ra trong hệ tiêu hóa của tôm; từ đó, cải thiện đáng kể tỷ lệ sống của tôm khi bị cảm nhiễm với vi khuẩn gây bệnh EMS. Cụ thể, các trại nuôi tôm thẻ tại Mexico đã bổ sung Calibrin-Z vào thức ăn cho tôm theo tỷ lệ 0,5% (5 kg Calibrin-Z/tấn thức ăn) để giúp tôm tăng trọng lượng 8,4%/tuần và cải thiện biến đổi thức ăn 9,2% và tới khi thu hoạch, tôm đạt trọng lượng 14 g.

 

Hà Linh (Theo Amlan International)

Hãy là người đầu tiên bình luận cho bài này