Myo - inositol kích thích tăng trưởng tối ưu cho tôm

Bởi: Admin

07/06/2018

1017

Công thức phân tử inositol: C6H12O6. Myo - inositol ở dạng bột màu trắng, tinh thể hòa tan trong nước và không hòa tan trong rượu và ete.

Myo - inositol ở dạng bột màu trắng

Myo - inositol (MI) là một dạng đồng phân của Inositol (Vitamin B8), có hoạt tính sinh học. Myo - inositol hoạt động như yếu tố tăng trưởng và ảnh hưởng đến khả năng chống ôxy hóa và tình trạng ôxy hóa của tế bào.

Một thử nghiệm tăng trưởng trong 10 tuần được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của MI đến hiệu suất tăng trưởng, thông số huyết học, khả năng chống ôxy hóa và khả năng chịu mặn của tôm thẻ chân trắng. Có sáu chế độ ăn uống thực tế bổ sung cho tôm ăn  (trọng lượng tôm ban đầu trung bình 0,63 g) với các mức tương ứng: 0 (Đối chứng MI0); 448,8 mg/g (MI600); 974,2 mg/g (MI1200); 1568,0 mg/g (MI2400); 2810,6 mg/g (MI 3600); 3835,5 mg/g (MI4800); 4893,6 mg/g (MI4800).

Kết quả cho thấy sự gia tăng đáng kể hiệu suất tăng trưởng đã được quan sát thấy trong chế độ ăn của tôm ăn MI600 so với khẩu phần ăn MI1200. Nồng độ lipid trong toàn bộ cơ thể của tôm ăn chế độ ăn MI600 đã tăng đáng kể điều này chứng tỏ khi bổ sung Myo - inositol tôm thẻ chân trắng tiêu hóa thức ăn hiệu quả hơn. Chế độ ăn của nhóm tôm đối chứng cho thấy tổng protein thấp hơn (TP) so với tôm được cho ăn bổ sung MI (trừ chế độ ăn MI4800). Nói chung, các hoạt động của các enzyme chống ôxy hóa và hàm lượng malondialdehyde (MDA) thấp hơn trong haemolymph và hepatopancreas ở nhóm tôm đối chứng so với các chế độ ăn bổ sung MI. Liều tối ưu cho tăng trưởng tối ưu trên tôm thẻ chân trắng là 600 mg/kg thức ăn.

Thái Thuận (Tổng hợp) 

Hãy là người đầu tiên bình luận cho bài này