Phú Yên: Siết chặt quản lý nghề nuôi tôm hùm

Bởi: Admin

17/10/2016

1374

UBND tỉnh Phú Yên vừa có ý kiến chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp trong việc định hướng phát triển nghề nuôi tôm hùm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Tuy An, TX Sông Cầu phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các vùng nuôi tôm hùm lồng tại địa phương theo quy hoạch tổng thể được phê duyệt; đồng thời giao và cho thuê mặt nước cho các hộ nuôi trong vùng quy hoạch đúng quy định; triển khai việc đăng ký, đánh số các lồng bè nuôi thủy sản theo phân cấp, tiến đến lập bản đồ, hồ sơ số hóa để phục vụ công tác quản lý thuận lợi, đạt hiệu quả. UBND huyện Đông Hòa thực hiện nghiêm việc sắp xếp nuôi tôm hùm tạm thời trong vùng 100 ha chỉ định, không cho tăng lồng/bè nuôi, không mở rộng vùng nước.

Định hướng nghề nuôi tôm Hùm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Định hướng nghề nuôi tôm hùm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sở Khoa học Công nghệ đề xuất danh mục một số nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ: nghiên cứu, đánh giá tác động dư lượng thức ăn, thuốc nuôi tôm hùm lồng/bè đối với môi trường tự nhiên; nuôi tôm hùm lồng/bè vùng biển mở, nuôi RAS (hệ thống lọc tuần hoàn-Recirculating Aquaculture System)... nhằm hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và phát triển nuôi tôm hùm hiệu quả, bền vững. Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành và địa phương nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nuôi tôm hùm lồng/bè; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết về đăng ký, quản lý lồng/bè nuôi thủy sản trên biển nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước.

 

Hãy là người đầu tiên bình luận cho bài này