Tags bệnh đỏ thân trên tôm thẻ chân trắng1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh đỏ thân ở tôm thẻ chân trắng là bệnh bắt nguồn từ virus và là lý do chính gây ra thiệt hại cho những người nuôi tôm.