Tags nuôi tôm quảng canh cải tiến1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Mô hình nuôi tôm quảng canh: Là mô hình nuôi dựa toàn bộ vào thức ăn tự nhiên ở trong ao. Mật độ tôm nuôi trong ao thường ít do dựa hoàn ...