Tags nấm men torula trong nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Gần đây, các nhà nghiên cứu ở Mexico đã cho thấy nấm men torula (Candida utilis) có thể thay thế một phần bột cá trong thức ăn cho tôm thẻ ...