Tags đặc điểm ao lót bạt1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Ao lót bạt giúp người nuôi có thể tái sử dụng các ao, hồ nuôi tôm đã nhiễm phèn hoặc nhiễm bẩn, tiết kiệm chi phí và thời gian.