Tags đục cơ2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đục cơ là bệnh xảy ra phổ biến trên tôm thẻ chân trắng. Bệnh có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, do đó người nuôi cần áp ...
June 14, 2016 admin 69
Biểu hiện của bệnh là tôm kém ăn, hoạt động chậm chạp, đầu tiên cơ phần đuôi chuyển màu trắng đục, có thể quan sát rõ dưới ánh sáng mặt ...