Tags điều trị5 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Một nghiên cứu mới đây đã xác định hiệu quả kháng khuẩn của hạt nano bạc (AgNPs) từ lá trà xanh và lá xoan đối với bệnh hoại tử gan ...
June 14, 2016 admin 69
Tôm chết hàng loạt do mắc bệnh là tình trạng thường gặp trong quá trình nuôi tôm theo hình thức công nghiệp. Do đó việc phòng tránh hiện tượng tôm ...
June 14, 2016 admin 69
Bệnh phân trắng có thể trị được nhưng giảm năng suất nuôi cụ thể là hao hụt. Để có một vu nuôi thắng lợi, moi người cần có các biện ...
June 14, 2016 admin 69
Bệnh mềm vỏ trên thân tôm thường xuất hiện trong các ao nuôi tôm thương phẩm. Tôm mắc bệnh vỏ sẽ mỏng, nhăn, gợn sóng và tình trạng mềm vỏ ...
June 14, 2016 admin 69
Trong giai đoạn đầu khi tôm mới mắc bệnh, ta thấy phần đuôi xòe của tôm có bọt nước, xung quanh mép có hiện tượng thối rữa sứt sẹo, khi ...