Tags ương dưỡng tôm giống trong ao vèo1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tôm giống từ 10-15 ngày tuổi việc thả nuôi ngay rất dễ chết, sẽ gây tổn thất lớn cho các hộ nuôi. Để khắc phục điều này, các hộ nuôi ...