Tags ứng dụng iQShrimp1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
iQShrimp là ứng dụng di động dựa trên đám mây đầu tiên trong ngành nuôi tôm, do Công ty TNHH Cargill Việt Nam nghiên cứu và sáng tạo. Phần mềm ...