Tags Bệnh bọt khí ở tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đôi khi trong ao nuôi tôm xuất hiện nhiều bọt trắng lâu tan, điều này cho thấy chất lượng nước trong ao suy giảm, tảo chết, khí độc đang tồn ...