Tags Bệnh mềm vỏ điều trị1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh mềm vỏ trên thân tôm thường xuất hiện trong các ao nuôi tôm thương phẩm. Tôm mắc bệnh vỏ sẽ mỏng, nhăn, gợn sóng và tình trạng mềm vỏ ...