Tags Con tôm5 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Để phát triển ngành tôm, ngoài đáp ứng mục tiêu tăng sản lượng cần ổn định và thân thiện với môi trường. Những năm gần đây, các nhà khoa học ...
June 14, 2016 admin 69
Ngày 22/8, bà Mai Thi bị kỷ luật Đảng và vài tờ báo cho rằng bà “lừa đảo khoa học” lúc làm Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên ...
June 14, 2016 admin 69
Con tôm nước ta những năm vừa qua là sản phẩm có giá trị. Ngành nông nghiệp đã lựa chọn Tôm Việt là một trong các đối tượng chủ lực. ...
June 14, 2016 admin 69
Ngành tôm là một ngành xuất khẩu thủy sản chủ lực của quốc gia. Ngành tôm Việt Nam đang đối mặt trước nhiều thách thức lớn hơn trước. Theo nhiều ...
June 14, 2016 admin 69
Ngư dân đến từ vùng Santuary Marine, Bermuda đang đánh bắt cá vào ban đêm sau khi cơn bão đổ bộ thì vô tình bắt được một con tôm hùm ...