Tags Hydrogen peroxide1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Hydrogen peroxide là chất ôxy hóa trong nuôi trồng thủy sản. Người nuôi cần hiểu rõ những tác dụng và lưu ý kỹ thuật để sử dụng hiệu quả, tránh ...