Tags Mô hình nước tĩnh1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Mô hình nuôi tôm nước tĩnh là hướng đi mới, rất phù hợp điều kiện khu vực DBSCL, nhất là đối với những hộ không có nhiều đất, ít vốn, ...