Tags Ngành tôm Việt Nan1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Ngành tôm là một ngành xuất khẩu thủy sản chủ lực của quốc gia. Ngành tôm Việt Nam đang đối mặt trước nhiều thách thức lớn hơn trước. Theo nhiều ...