Tags Nuôi tôm bằng điện thoại1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nhờ phần mềm ứng dụng số mới ‘iQShrimp” của Cargill, nông dân có thể nuôi tôm đơn giản, dễ dàng hơn chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh.