Tags White Spot Syndrome Virus - WSSV1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh đốm trắng (White Spot Syndrome Virus - WSSV) là một trong những bệnh phổ biến và gây tác hại ở nhiều quốc gia có nghề nuôi tôm phát triển. ...