Tags bão số 101 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Hơn 2 ngày sau khi cơn bão số 10 quét qua, các huyện ven biển tỉnh Hà Tĩnh đang ngổn ngang thiệt hại. Đặc biệt nhiều hộ nuôi tôm mất ...