Tags bệnh ăn mòn vỏ1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh do vi khuẩn gây nên, khiến vỏ tôm bị tổn thương, hoặc mềm vỏ, có nhiều loại vi khuẩn có khả năng ăn mòn lớp kitin ở vỏ tôm ...