Tags bệnh đóng rong trên tôm nước lợ1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh đóng rong trên tôm nước lợ do động vật nguyên sinh, vi khuẩn dạng sợi, tảo bám, vi nấm... Mặc dù không gây ra tình trạng tôm chết hàng ...