Tags bệnh hoại tử gan tụy1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) trên tôm sú và tôm thẻ chân trắng xuất hiện chủ yếu vào giai đoạn tôm 30 - 40 ngày tuổi. Bệnh này ...