Tags bệnh vi bào tử trùng1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Từ giữa năm 2014, tình trạng tôm nuôi bị chậm lớn diễn ra tại nhiều vùng nuôi tôm Việt Nam, gây thiệt hại đáng kể. Tôm chậm lớn do nhiều ...