Tags biến động. giai đoạn nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Giai đoạn này trong những năm trước, người dân luôn háo hức với những vụ mùa thành công mang tới lãi suất và kết quả cao. Nhưng giá tôm thẻ ...