Tags chất lượng tôm2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Mặt hàng tôm tươi và đông lạnh thường rất dễ hư hỏng và không bảo quản được lâu. Phương pháp chiếu xạ ra đời được ứng dụng nhằm nâng cao ...
June 14, 2016 admin 69
Để kiểm soát chất lượng tôm giống bố mẹ nhập khẩu, các cơ quan chức năng cần thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng tại các cơ sở ương ...