Tags hiệu quả đánh tỉa thả bù1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Theo nhiều chuyên gia, mô hình “Đánh tỉa thả bù” tôm càng xanh hiện đang mang lại hiệu quả kinh tế cao và đang được nhân rộng ở nhiều địa ...