Tags khó khăn nuôi tôm mùa mưa lũ1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nghề nuôi tôm đem lại lợi nhuận lớn và ngày càng phát triển. Tuy vậy, người nuôi tôm thường gặp phải những thách thức về dịch bệnh, mưa lũ. Điều ...