Tags kim loại trong ao1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Môi trường nước ao nuôi liên tục tiếp xúc với nhiều kim loại gây ô nhiễm khác nhau như: chì, thủy ngân, cadmium, đồng, asen. Do độc tính cao và ...