Tags ký sinh trùng trên tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Về một số loại bệnh trên tôm có tác nhân từ ký sinh trùng phải kể đến như: bệnh do vi bào tử trùng (hepatopancreatic microsporidiosis - HPM), bệnh ký ...