Tags lá xoan1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Một nghiên cứu mới đây đã xác định hiệu quả kháng khuẩn của hạt nano bạc (AgNPs) từ lá trà xanh và lá xoan đối với bệnh hoại tử gan ...