Tags lipid1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Lipid có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng của tôm, đặc biệt ở giai đoạn ấu trùng và giống, là thành phần dinh dưỡng quan trọng trong ...