Tags môi trường ao1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Sự thay đổi môi trường đột ngột có thể khiến cho tôm giống bị stress, tác động xấu đến sức khỏe của tôm. Việc chuẩn bị cho tôm thích nghi ...