Tags mật độ2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Những năm qua, bên cạnh sự phát triển của ngành NTTS, thì dịch bệnh cũng đã gây không ít thiệt hại cho người nuôi. Trong đó, nguy hiểm và thường ...
June 14, 2016 admin 69
Dinh dưỡng trong hệ thống nuôi tôm là điều cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm an toàn và hiệu quả về kinh tế. Đặc biệt, trong môi ...