Tags nguồn bệnh virus đốm trắng1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Virus gây hội chứng đốm trắng (white spot syndrome virus - WSSV) lây truyền qua nhiều con đường khác nhau, tuy nhiên, mầm bệnh từ vật chủ trung gian (cua, ...