Tags nhà màng nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Những năm qua, mô hình nuôi tôm trong nhà màng được áp dụng nhiều địa phương trên cả nước bởi cho thu nhập cao và kiểm soát được vấn đề ...