Tags nha đam kháng bệnh cho tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Mới đây, các nhà nghiên cứu Mexico đã tiến hành thí nghiệm sử dụng nha đam trong việc tăng cường khả năng kháng bệnh AHPND và WSD trên tôm thẻ ...