Tags nuôi giống tôm càng xanh1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tôm càng xanh là đối tượng nuôi phổ biến đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sản xuất giống để nuôi tôm thương phẩm là rất cần ...