Tags nuôi tôm bằng thức ăn tự nhiên1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Đây là mô hình nuôi tôm mới tại Thái Lan, được phát triển trên cơ sở công nghệ Biofloc; ưu điểm nhất là dùng hạt floc và thức ăn tự ...