Tags nuôi tôm giống1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Để kiểm soát chất lượng tôm giống bố mẹ nhập khẩu, các cơ quan chức năng cần thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng tại các cơ sở ương ...