Tags phương pháp phòng bệnh đốm trắng1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bệnh WSSV gây ra trên tôm xuất hiện ở Việt Nam cách đây hơn 20 năm, và thiệt hại của bệnh này tăng theo thời gian.