Tags phương pháp xử lý phèn1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Phèn là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng của tôm. Vì vậy, cần có biện pháp xử lý hiệu quả, ...