Tags quạt sục khí1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Trong ao nuôi tôm siêu thâm canh không thể thiếu được hệ thống sục khí. Tuy nhiên, việc lựa chọn loại sục khí nào cho phù hợp, lắp đặt đúng ...