Tags quản lý nước1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Chạy quạt thường xuyên để duy trì hàm lượng ôxy hòa tan cao trong ao nuôi. Ngay từ khi cải tạo ao, luôn luôn có ít nhất một giàn quạt ...