Tags rô phi3 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Phương pháp lọc nước trước khi cấp vào ao nuôi giúp nâng cao chất lượng nước, giảm bớt tối đa sự phát sinh mầm bệnh, tăng năng suất tôm nuôi.
June 14, 2016 admin 69
Những lợi ích khi kết hợp cá rô phi với tôm và những lưu ý khi nuôi chung cá rô phi với tôm trong cùng một ao.
June 14, 2016 admin 69
Cá rô phi có vai trò không nhỏ trong ao nuôi tôm và đã được chứng tỏ từ nhiều năm nay. Mô hình nuôi tôm kết hợp cá rô phi khá ...