Tags sử dụng BKC1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
BKC (Benzalkonium Chloride) được dùng rộng rãi trong nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, khi sử dụng, người nuôi cần lưu ý để đạt được hiệu quả tốt nhất.