Tags sử dụng vi sinh hiệu quả1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Trong ao nuôi thâm canh, một trong những vấn đề khó khăn nhất là việc kiểm soát khí độc hình thành trong quá trình nuôi tôm đó là NH3, NO2 ...