Tags siêu thâm canh. nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tôm thẻ được cho ăn bổ sung phức hợp protease sẽ đem lại hiệu quả kinh tế tương tự, thậm chí tốt hơn với các loại thức ăn thương mại ...