Tags tác nhân EMS1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Mới đây, một dòng vi khuẩn Vibrio mới đã được phân lập từ các hệ thống nuôi tôm tại Thượng Hải, Trung Quốc trên những cá thể tôm được xác ...